Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Karjalaiset Vankkurit Oy
Y-tunnus: 2833323-7
Osoite: Riihilahdentie 3
Postinumero: 83750
Postitoimipaikka: Sotkuma

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Yritys: Karjalaiset Vankkurit Oy
Nimi: Teemu Virrantalo
Puhelinnumero: 020 730 2930
Sähköposti: kauppias@makuvankkuri.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättääviä henkilötietoja käytetään asiakkaan verkkokauppatilauksen kirjaamiseen, toimittamiseen, laskuttamiseen, asiakassuhteen kehittämiseen sekä lakisääteisten kirjanpitovelvotteiden täyttämiseen. Rekisteröityneiden asiakkaiden osalta tietoja käytetään tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tiedot tilatuista tuotteista, toimitustavasta ja maksutavasta. Laskutettavan tilauksen osalta rekisteriin tehdään merkintä asiakasta koskevien luottotietojen tarkastamisesta. Luottotietojen tarkastamiseksi asiakkaalta kysyttyä henkilötunnusta tai luottotietokyselyn tulosta ei merkitä rekisteriin.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai lakisääteisen edellytyksen täyttymiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja käsittelee yrityksen ulkopuoleinen verkkokaupan palveluntarjoaja. Laskutettavan myynnin osalta asiakkaan tiedot tallennetaan yrityksen kirjanpitoon, jota käsittelee yrityksen ulkopuoleinen tilitoimisto sekä sähköisen kirjanpidon palveluntarjoaja. Muilta osin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK